Tokaji Aszu

Rượu vang

trắng Tokaji là rượu vang hàng đầu của Hungary, danh tiếng của Tokaji bắt đầu từ hàng trăm năm trước đây, và thậm chí được trích dẫn trong bài quốc ca của Hungary
Tìm Hiểu Sản Phẩm

Rượu Vang Tokaji

''Vua của rượu vang, rượu vang của các vị vua''
Tìm Hiểu Sản Phẩm